Vekking
Til 41468068
Fra 41238412
Ble utført
15.12.2019, kl. 06:30
Dette er en påminnelse. I dag er det 15.12.2019. Klokka er 06:30.