Vekking
Til 21941008
Fra 97142710
Ble utført
15.12.2019, kl. 08:30
Dette er en påminnelse. I dag er det 15.12.2019. Klokka er 08:30.