Vekking
Til 90808625
Fra 41238412
Ble utført
14.12.2019, kl. 05:30
Dette er en påminnelse. I dag er det 14.12.2019. Klokka er 05:30.