Vekking
Til 47676012
Fra 41238412
Ble utført
15.12.2019, kl. 10:00
Dette er en påminnelse. I dag er det 15.12.2019. Klokka er 10:00.