Vekking
Til 48151648
Fra 41238412
Ble utført
17.12.2019, kl. 06:15
Dette er en påminnelse. I dag er det 17.12.2019. Klokka er 06:15.