Vekking
Til 90808625
Fra 41238412
Ble utført
15.12.2019, kl. 05:45
Dette er en påminnelse. I dag er det 15.12.2019. Klokka er 05:45.