Vekking
Til 41468068
Fra 41238412
Ble utført
14.12.2019, kl. 06:30
Dette er en påminnelse. I dag er det 14.12.2019. Klokka er 06:30.