Vekking
Til 95948503
Fra 41238412
Ble utført
14.12.2019, kl. 08:10
Dette er en påminnelse. I dag er det 14.12.2019. Klokka er 08:10.