Vekking
Til 99491344
Fra 41238412
Ble utført
14.12.2019, kl. 14:00
Dette er en påminnelse. I dag er det 14.12.2019. Klokka er 14:00.