Vekking
Til 95465004
Fra 41238412
Ble utført
14.12.2019, kl. 04:50
Dette er en påminnelse. I dag er det 14.12.2019. Klokka er 04:50.