Vekking
Til 91918747
Fra 41238412
Ble utført
15.12.2019, kl. 03:55
Dette er en påminnelse. I dag er det 15.12.2019. Klokka er 03:55.