Vekking
Til 91150211
Fra 41238412
Ble utført
14.12.2019, kl. 07:05
Dette er en påminnelse. I dag er det 14.12.2019. Klokka er 07:05.